انواع data type ها در زبان php | نوع داده ها در پی اچ پی

در زبان برنامه نویسی php ما با انواع مختفی از داده ها سروکار داریم که در این قسمت از مسیر آموزش می خواهیم با آن ها آشنا شویم. ما داده ها را در متغیر ها ذخیره می کنیم و این متغیر ها تنها یک نوع داده را درخود ذخیره می کنند. در برخی زبانهای برنامه نویسی مانند c++ ما هنگام تعریف یک متغیر باید نوع آن متغیر را نیز مشخص کنیم و قبل از اینکه نام متغیر را انتخاب کنیم باید بدانیم که چه نوع داده ای قرار است داخل این متغیر قرار بگیرد (Explicit Deceleration). اما در زبان های برنامه نویسی مانند  php و python هنگام ساخت یک متغیر نیازی به مشخص کردن نوع آن نیست و تنها به روشی که در جلسه قبلی آن را یاد گرفتیم باید متغیرهایمان را تعریف کنیم (Implicit Deceleration). در زبانهایی که ما باید نوع متغیر را مشخص کنیم کمی ممکن است کدهای ما بیشتر شود اما در عوض کامپایلر این زبان ها در پردازش کمی سریع تر عمل می کنند. و در زبان هایی مانند پایتون و php مفسر یا کامپایلر باید خودش کار تشخیص را انجام بدهد که ممکن است مقدار کمی زمان بر باشد ولی در عوض کد کمتری می نویسیم. در ادامه با انواع داده ها آشنا می شویم :

رشته ها در پی اچ پی

این نوع متغیر می تواند هر نوع کارکتر یا متنی را در خود ذخیره کند. ما باید رشته ها را در بین علامت های کوتیشن (" " و ' ') قرار دهیم. به کد زیر توجه کنید که ما دو متغیر تعریف کرده ایم و در هر کدام از این متغیر ها یک رشته قرار داده ایم.

<?php
 $name   = "Rami Malek";
 $birthday = "1981";

 

اعداد صحیح یا Integer

این نوع متغیر قادر به ذخیره سازی اعداد صحیح می باشد. این اعداد را می توانیم در محاسبات ریاضی مورد استفاده قرار دهیم و  از آنها در جاهای مختلف استفاده کنیم. برای ذخیره سازی این داده ها به شکل زیر عمل می کنیم:

<?php
 $width = 100;
 $height = 200; 

 

اعداد اعشاری یا float

به اعداد اعشاری در زبان پی اچ پی float یا double گفته می شود. ما در این نوع متغیر قادر به ذخیره کردن اعدادی هستیم که دارای اعشار هستند. به کد زیر توجه کنید:

<?php
 $PI   = 3.14;
 $weight = 58.5;

 

داده منطقی یا Boolean

این نوع داده تنها قادر به ذخیره کردن داده های منطقی است و دو مقدار true یا false را در آن ها می توان ذخیره کرد. به کد زیر توجه کنید:

<?php
 $activation  = true;
 $verification = false;

 

آرایه یا array

اگر بخواهیم چندید داده با چند نوع مختلف را دریک متغیر ذخیره کنیم از آرایه ها استفاده می کنیم. آرایه ها به دو صورت در زبان برنامه نویسی php قابل تعریف هستند. در کد زیر دو نوع تعریف آرایه ها را می توانید مشاهده کنید. آرایه ها بحث گسترده و مهمی دارند که به صورت جدا گانه در یک قسمت جدا گانه به صورت کامل در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

<?php
 $person1 = array( "mohammad" , 18 , "male" , true);
 $person2 = [ "Negin" , 12 , "female" , false); 

 

بدون مقدار یا null

این نوع متغیر ها هیچ داده ای ندارند و هنگامی که بخواهیم خروجی آنها را نمایش دهیم مقدار null  برای ما برگشت داده می شوند. به کد زیر توجه کنید:

<?php 
 $number = null ; 

این نوع داده ها که در بالا معرفی شد مهم ترین انواع داده هستند که در تمامی زبان های برنامه نویسی به همین شکل هستند و یادگیری آنها برای هر برنامه نویسی لازم و ضروری است. در ادامه ی مسیر یادگیری با کارها و انجام عملیات های دیگری آشنا خواهیم شد


ارسال نظر